Desi Neggers

Via social media kwam ik bij StadsMakers terecht en het programma sprak mij direct aan. Nieuwe skills leren en tegelijkertijd aan een doel werken waarmee je de stad en inwoners helpt.

Samen met Christina, Max, Cas en Anneke heb ik mij gericht op zelfexpressie en cultureel aanbod. Hierdoor is Urban Roulette ontstaan, dat wij hebben uitgevoerd bij CKE. Ons doel was het culturele aanbod in Eindhoven zichtbaarder maken.

Tijdens StadsMakers heb ik ook gewerkt aan mijn persoonlijke leerdoelen, die gingen over samenwerken en leren presenteren. Ik heb geleerd dat hoe meer je oefent, hoe beter je wordt.